Tvångsmedel mot missbruk fungerar inte

2010-03-26 av neocreo

Helena Bouveng (M)Därför är det rätt att drogtesta 13-åringar | Brott och straff | Debattämnen | Debatt | Aftonbladet.

Helena Bouveng skriver i sin artikel att Beatrice Ask har rätt i att driva fram tvångsmässiga drogtester av folk under 15 år.  Jag kan inte hålla med dem, då hela resonemanget är felaktigt uppbyggt utan hänsyn till de som faktiskt drabbas av det.

Eftersom jag själv känner både brukare och missbrukare av droger (både lagliga och olagliga), så tror jag att jag känner till mer om droger än kära Bouveng ovan.

Förbud och bestraffning av användandet av droger har inte haft någon som helst effekt på konsumtionen på det stora hela – hade det fungerat så hade förbudstidens USA varit ett framgångsexempel för detta, istället för att vara det perfekta exemplet på varför det INTE fungerar. Förbud öppnar upp för illegala aktörer och dålig kvalitet som kan vara mer skadlig än de legala alternativen som kan regleras. För att komma åt missbruk av droger måste man komma åt orsaken till varför folk flyr in i droger. Det kan inte polisen göra.

Folk talar om föräldrar, skola och socialtjänst. Jag är 33 och jag själv skulle ha svårt att ty mig till dessa om jag råkar i svårigheter, för man har känslan att ingen av dem bryr sig eller förstår vad man går igenom. I många fall kan ju också föräldrarna, skolan eller socialen vara anledningen till att man upplever sitt liv så svårt att man måste fly iväg, eller bestraffa sig själv som ett rop på hjälp.

Hjälper det då att kränka någon som redan känn

er sig sviken av samhället och vuxna?

Man kan inte kontrollera vare sig tonåringar eller vuxna utan att låsa in dem – det är en illusion. Det man kan göra är att påvisa fördelarna med att välja vad samhället tycker är rätt väg, och göra det som det mer attraktiva alterantivet till att fortsätta förstöra för sig själv och sin omgivning.

Annonser
%d bloggare gillar detta: